فرتاک همیشه پذیرای افراد توانمند و علاقمند است و در حال حاضر نیاز به توسعه‌دهندگانی داریم که توانایی برنامه نویسی با رویکرد شی‌گرایی در معماری‌های چندلایه را داشته باشند.
عضویت در تیم ما یا هر تیم دیگری نیازمند موضوعات و توانمندی‌های متفاوتی است که در ادامه می‌توانید آن‌ها را مشاهده کنید:
۱. آشنایی با الگوهای طراحی Design pattern.
۲. درک تفکر و رویکرد Domain Driven Design۳.
۳. سابقه‌ عضویت در تیم‌های نرم‌افزاری یا توانایی کار تیمی 
۴. توانایی درک و حل مساله
۵. توانایی مستندسازی
زمینه های تخصصی مورد نیاز :
User Experience (UX) Design
User Interface (UI) Design
Xamarin Developers
ASP.NET Core
Front-End Developer
منتظر رزومه های تخصصی شما هستیم
Top